MIELNIK Maria

Lat 69 wykształcenie wyższe.Zdobyta wiedza i doświadczenie w długoletniej pracy zawodowej w samorządzie gminnym będą pomocne w rozwiązywaniu problemów jakie nurtują mieszkańców. Zaangażowana w życie społeczno-gospodarcze wsi. Zawsze chętnie bezinteresownie służy radą i pomocą. Dzięki jej zaangażowaniu i dobrej współpracy zarówno z radnymi i społecznością lokalną udało się rozwiązać problem budowy kładki pieszo-jezdnej w Morochowie. W następnej kadencji jeśli wyborcy zaufają mojej osobie chciałabym aby został rozwiązany problem budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mokre i Morochów, przebudowa i remont dróg gminnych, termomodernizacja obiektów oświatowych w Mokrem.