ANTOLAK Bogdan Tadeusz

Urodzony 11 lipca 1985 roku w Lesku. Kawaler. Wykształcenie wyższe. Z zawodu leśnik zatrudniony od 2006 roku w Nadleśnictwie Komańcza. Od 2007 roku członek Rady Sołeckiej Sołectwa Łukowe, a od 2011 roku Sołtys Sołectwa Łukowe, w 2014 roku wybrany na Radnego Rady Miejskiej w Zagórzu. Działacz społeczny, jeden z założycieli Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe i jego pierwszy prezes, członek OSP Łukowe, czynie współpracujący z KGW Łukowe i Ludowym Klubem Sportowym ,,Gabry” Łukowe.
Jako radny Rady Miejskiej w Zagórzu w mijającej kadencji przyczyniłem się do realizacji takich inicjatyw, jak:


  • pozyskanie środków unijnych na modernizację Świetlicy Wiejskiej w Średniem Wielkiem;
  • opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Łukowem;
  • budowa boiska i zaplecza sportowo - socjalnego w Kalnicy;
  • remonty i modernizację lokalnych dróg.
  • budowa placu street workout przy Szkole Podstawowej w Łukowem
Mój program wyborczy na lata 2018 - 2023 obejmuje:
  • budowę kanalizacji sanitarnej w Łukowem;
  •  remonty i modernizacje dróg lokalnych;
  • budowa oświetlenia ulicznego;
  • remont szkoły.