STOJAK Bożena Jolanta

Mężatka, mama dwóch córek, absolwentka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sanoku. Obecnie kierownik działu w firmie FHC-2 w Sanoku. Przewodnicząca KGW w Czaszynie, członkini Stowarzyszenia "Nasz Zakątek Czaszyn".Od kilku lat działam społecznie przy KGW w Czaszynie organizując różne imprezy kultywujące tradycje regionalne takie jak:Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Opłatek. Cele które chciałabym zrealizować na rzecz Mieszkańców Czaszyna to:Brzozowiec:
 • oświetlenie;
 • remont drogi
 • budowa mostu na potoku
Czaszyn:
 •  siłownia na świeżym powietrzu na działce obok placu zabaw oraz ogrodzenie tej działki;
 • likwidacja budynku przy placu na skrzyżowaniu,oświetlenie tzw. Chorbka;
 • kontynuacja remontu starego kościoła;
 • udrożnienie remont drogi przez Dział;
 • rozpoczęcie procedury nadania nazw ulic w Czaszynie i Brzozowcu wykonanie tablic z mapami ulic;
 • remont drogi w kierunku na Poraż od torów w kierunku na Krasne;
 • budowa drogi celem połączenia budowanego mostu w Morchowie z Czaszynem;
 • kanalizacja;
 • zagospodarowanie placu za Świetlicą Wiejską w Czaszynie - parking, plac zieleni;
 • działanie w kierunku nadania imienia Szkole Podstawowej w Czaszynie, a następnie zrobienie projektu sztandaru szkoły,działania na rzecz porozumienia i jedności w naszej miejscowości.