RODKIEWICZ Ewa Grażyna

Mam 58 lat. Jestem matką czwórki dorosłych dzieci. Prawie 30 lat pracowałam w szkole w Zagórzu  jako nauczycielka historii i wos-u , stąd bardzo dobrze znam  środowisko lokalne, jego historię,  ale także problemy współczesne i oczekiwania mieszkańców.  Od roku  jestem na emeryturze Mam doświadczenie w pracy samorządowej, gdyż w latach 2010-2014 byłam radną  Gminy Zagórz. Swoją rolę starałam się wykonywać  z pełnym  zaangażowaniem, zawsze przygotowywałam się do sesji aktywnie uczestnicząc w dyskusjach, byłam autorką wielu wniosków. Powoływano mnie do pełnienia różnych  dodatkowych funkcji np. zasiadałam w  Powiatowej Radzie Urzędu Pracy w Sanoku, byłam członkiem wielu komisji konkursowych na terenie gminy. Zdecydowałam się po raz kolejny zgłosić swoją kandydaturę na radną obwodu nr 6 -  Wielopole, gdyż wierzę, że mogę przyczynić się do dalszego  rozwoju naszej dzielnicy , miasta i gminy ,a moje pomysły, aktywność  i poczucie obowiązku  mi w tym pomogą.
Jeżeli zyskam poparcie większości wyborców Wielopola, to jako radna będę dążyć do realizacji zadań, które  przedstawiam jako swój program wyborczy, pamiętając, że obowiązkiem radnego jest dbanie o całość gminy, ale przede wszystkim wspieranie  pracy zarządu osiedla.
 1. Powrót do całonocnego oświetlenia ulic: Wolności, Piłsudskiego i Batorego;
 2. Poprawa estetyki miasta, ukwiecenie;
 3. Ścieżki rowerowe wzdłuż Osławy /Wielopole- Stary Zagórz/;
 4.  Przyspieszenie budowy kaplicy cmentarnej;
 5. Wydłużenie kursów  linii nr 5 do cmentarza  w celu odciążenia parkingu  przy kościele i udostępnienia  nowego parkingu, dla autobusów MKS  i samochodów osób ,które dojeżdżają do pracy w Sanoku  z innych miejscowości np. Tarnawa Czaszyn a od Zagórza korzystają z  komunikacji miejskiej;
 6. Położenie  asfaltu na  ulicy Dolnej;
 7. Urządzenie siłowni plenerowych w pobliżu  placu zabaw dla dzieci /przy blokach i koło przedszkola na Słowiczej/;
 8. Przebudowa  placu zabaw  na ulicy Słowiczej;
 9. Oświetlenie  kilku bocznych ulic na Osiedlu Wielopole;
 10. Poprawa  nawierzchni dróg./zainstalowanie luster na niebezpiecznych odcinkach na Osiedlu/;
 11. Troska o integrację  mieszkańców Wielopola  i ich większe zaangażowanie w życie społeczne:
 • organizacja  Dnia Seniora;
 • wspieranie pracy  Koła Gospodyń;
 • założenie Stowarzyszenia w celu zwiększenia możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na potrzeby Osiedla;
 • założenie strony internetowej Osiedla.