FAL Janusz Józef

Wiek 57 lat, mieszkaniec Zahutynia, żonaty, dwoje dorosłych dzieci. Wykształcenie wyższe magisterskie. Absolwent WSP w Rzeszowie na kierunku matematyka, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku Zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie, Studium Podyplomowe z Informatyki. Od 1987 r. związany z oświatą: od 1987r. do 1997r.  nauczyciel matematyki, od 1997r. do 2012r. dyrektor SP Nr 2 w Zagórzu i Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, od 2012r. do 2015r. dyrektor ZOS w Zagórzu, od 2015 r. do 2018 r. nauczyciel matematyki. Od września 2018 na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym.
Moim atutem jest znajomość funkcjonowania władz samorządowych: praca na stanowiskach kierowniczych w oświacie, praca w Radzie Sołeckiej Zahutynia oraz funkcja wiceprezesa OSP w Zahutyniu. Moje atuty to także umiejętność słuchania innych i utożsamiania się z ich problemami w celu ich rozwiązania. Posiadam doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych. Jestem jednym z założycieli Zagórskiego Stowarzyszenia Dorośli-Dzieciom, które pozyskiwało środki pozabudżetowe dla szkół Gminy Zagórz – m. in. na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych.
Moje podstawowe cele jako radnego to realizacja następujących zadań:
  •  modernizacja i remonty dróg w miejscowości Zahutyń;
  • rozbudowa oświetlenia dróg zgodnie z wnioskami mieszkańców;
  •  budowa remizy dla OSP w Zahutyniu;
  •  budowa chodnika przy drodze krajowej DK 84;
  • wspieranie rozwoju Szkoły Podstawowej w Zahutyniu zgodnie z wnioskami i oczekiwaniami mieszkańców Zahutynia;
  • współpraca i wspieranie działalności instytucji i organizacji działających na rzecz społeczności miejscowości Zahutyń.