ZIMOŃ Jerzy

Lat 64, wykształcenie wyższe techniczne, pracownik Sanok Rubber Company SA w  Sanoku W latach 1990- 1998 radny Rady Miejskiej w  Zagórzu. W latach 2006-2010 Przewodniczący Zarządu Osiedla "Zasław za Torami". Udzielałem się w społecznych  komitetach budowy sieci telefonicznej   i gazowej w Zasławiu obecnie w komitecie budowy Kościoła w Zasławiu. Dla mnie nie liczą się hasła lecz czyny, praca dla społeczeństwa zawsze jest najważniejsza i daje mi wiele satysfakcji.
Program:
- remont i modernizacja dróg lokalnych na osiedlu Zasław, Leska Góra, i Żabnik;
- wykonanie chodnika wzdłuż ul. Filtrowej i Składowej;
- wykonanie nowych i naprawa zniszczonych alejek na cmentarzu komunalnym w Zasławiu;
- remont drogi (łącznik Zasław  - Strefa ekonomiczna);
- poprawa i bieżące utrzymanie rowów odwadniających wzdłuż dróg
- remont ul. Łozowej