KUZIO Kacper

Lat 57. Od dzieciństwa mieszka w Czaszynie. Rencista. Sołtys sołectwa Czaszyn, radny Rady Miejskiej w Zagórzu. Żonaty, dwójka dzieci. Jako radny rady Miejskiej w Zagórzu w mijającej kadencji przyczyniłem się do realizacji takich inicjatyw, jak:
  • modernizacja boiska i budowa szatni dla LKS Czaszyn;
  • budowa i modernizacja dróg lokalnych;
  • pozyskanie funduszy unijnych na budowę sieci kanalizacyjnej w Czaszynie wraz z wprowadzeniem zadania do budżetu Gminy Zagórz.
Mój program wyborczy na lata 2018 - 2023 obejmuje:
  • budowę sieci kanalizacji sanitarnej;
  • pozyskanie samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czaszyn;
  • rozbudowę i remonty dróg lokalnych;
  • rozbudowa oświetlenia ulicznego;
  • rozbudowa szkoły