KACZMARSKA Magdalena

Jestem Zagórzanką od urodzenia, żywo zainteresowaną losami, dobrem Miasta Zagórza i jego mieszkańców. Posiadam wykształcenie pedagogiczne. Od 15 lat pracuje jako nauczyciel Szkoły Specjalnej w Sanoku.
Mój program wyborczy obejmuje:
  • Wykonanie dojazdu do Klasztoru od strony Młynówki;
  • Umocnienie brzegu i podniesienie drogi na linii Błonie w stronę Bednarki;
  • Doświetlenie Błoni;
  • Zaprojektowanie Zagórskiego Centrum Sportòw Letnich (w miejscu starego boiska za rzeką) wraz z opracowaniem projektów ciągów komunikacyjnych;
  • Droga wewnętrzna na długości ul. Rzecznej i ul. Promenada;
  • Chodniki przy drodze na Skowronówce i ul. Gubrynowicza;