PYRĆ Tomasz Mieczysław

Lat 50. Wykształcenie średnie - ogólnokształcące. Żonaty od 25 lat. Żona Agnieszka, córka Magdalena lat 15 i syn Maciej lat 23 student piątego roku Wydziału Prawa UR. Jestem od urodzenia związany z Zagórzem. Jak większość zagórzan wywodzę się z rodziny o wielopokoleniowych, kolejarskich tradycjach. Od wielu lat działam na niwie społecznej i samorzadowej. Od 6 lat prezesuje zagórskiemu Kołu PZW. Od blisko 12 lat pracuje społecznie w Zarządzie Osiedla Stary Zagórz. Doskonale znam problemy i bolączki Mieszkańców mojego osiedla. 
Jako radny rady Miejskiej w Zagórzu w mijającej kadencji przyczyniłem się do realizacji takich inicjatyw, jak:

 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Św. Kazimierza w Zagórzu;
 • remont i termomodernizacja budynku MGOPS w Zagórzu (remiza strażacka) 
 • pozyskanie nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Zagórz
 • poprawa otoczenia w/w szkoły poprzez pozyskanie sponsora (Radio RMF FM), który sfinansował budowę przyszkolnego placu zabaw;
 • kapitalny remont ul. Pl. Obrońców Węzła Zagórskiego;
 • budowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia;
 • poprawa estetyki centrum Zagórza poprzez budowę centralnego skweru miejskiego zlokalizowanego przy ul. Konarskiego (obok siedziby MGOKiS);
 • konsekwentny program rewitalizacji zespołu ruin Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu.
Mój program wyborczy na lata 2018 - 2023 obejmuje:
 • budowa oświetlenia na ul. Promenada
 • kapitalny remont parkingu przy budynku Poczty
 • budowa boiska wielofunkcyjnego dla uczniów SP Nr 1. im. Św. Kazimierza w Zagórzu na terenie OSiR "Zakucie"
 • budowa kaplicy cmentarnej 
 • adaptację ruin zespołu klasztornego Karmelitów Bosych na Centrum Kultury w Zagórzu
 • przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu regionu poprzez ochronę i promocję transportu kolejowego 
 • remonty i rozbudowę lokalnej sieci dróg