poniedziałek, 8 kwietnia 2024

Podziękowania Ernesta Nowaka

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Zagórz za udział w wyborach samorządowych i obdarzenie mnie, jak również Kandydatek i Kandydatów do Rady Miejskiej z ramienia KWW Ernesta Nowaka olbrzymim kredytem zaufania. Ponad 55 – procentowe poparcie dla mojej kandydatury na Burmistrza Zagórza oraz wybór do Rady Miejskiej w Zagórzu aż 13 radnych z naszego komitetu daje mojej samorządowej drużynie mocny mandat do kontynuacji służby na rzecz Mieszkańców. Wszystkim – zarówno tym wątpiącym, jak i przekonanym, co do słuszności zaproponowanej przez nas wizji rozwoju naszej Małej Ojczyzny oferujemy otwartość i wolę współpracy.

Z wyrazami szacunku
Ernest Nowak