Elżbieta Dominika Łukaszyk

Szanowni Państwo 
Mam 43 lata. Od 18 lat mieszkam w Zagórzu, jestem zamężna i mam dwóch synów. Ukończyłam studia wyższe magisterskie o kierunku resocjalizacji i profilaktyki uzależnień na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2004 roku zatrudniona jestem w Sądzie Rejonowym w Sanoku. Przez 15 lat pracowałam jako sekretarz sądowy jednocześnie pełniąc funkcję kuratora społecznego. Następnie w 2019 roku po odbytej aplikacji mianowana zostałam zawodowym kuratorem rodzinnym. Moje atuty to pracowitość, umiejętność słuchania innych, utożsamianie się z ich problemami oraz szukanie optymalnych sposobów na ich rozwiązanie. Jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem zapewniam utrzymywanie stałego kontaktu z wyborcami oraz otwartość na ich potrzeby i sugestie. Zależy mi na kontynuacji już rozpoczętych przez obecny samorząd prac i inwestycji na naszym terenie, jak również wdrażaniu nowych pomysłów i projektów.   
Zagospodarowanie (w konsultacji z mieszkańcami) działek gminnych zlokalizowanych w sąsiedztwie DPS
Przebudowa i modernizacja dróg gminnych i budowa oświetlenia 
Otwarcie terenów rekreacyjnych na prawym brzegu Osławy (m.in. poprzez budowę kładki pieszej)
Inicjowanie działań służących szeroko pojętej integracji międzypokoleniowej mieszkańców. 
Dodatkowe kursy miejskiej komunikacji autobusowej
Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Gubrynowicza w Zagórzu 
 Moim mottem życiowym jest stwierdzenie „Nie mów, tylko działaj, nie obiecuj, tylko udowodnij”