Marek Chudio

Marek Chudio lat 40.
 Jestem absolwentem Technikum Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krośnie oraz Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku. Od wielu lat związany jestem z ratownictwem medycznym. Aktualnie jestem przedsiębiorcą działającym w sektorze ratownictwa medycznego oraz sektorze gastronomicznym. Interesuje mnie motoryzacja, narciarstwo oraz nauki przyrodnicze, a w szczególności astronomia. Jako kandydat na radnego  Komitetu Wyborczego Wyborców Ernesta Nowaka pragnę współtworzyć sprawny zespół mający wpływ na realizację potrzeb mieszkańców naszej gminy. 

W moim lokalnym środowisku chciałbym zadbać o:
kontynuację przebudowę i modernizację lokalnej sieci dróg gminnych
zwiększenie częstotliwości kursowania autobusów komunikacji miejskiej
podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej naszego osiedla dzięki poprowadzeniu przez jego teren dalszego ciągu ścieżki rowerowej Velo San. 
zwalczanie barszczu Sosnowskiego nad rzeką Osławą
wspieranie lokalnych organizacji 
budowa nowoczesnego placu zabaw przy blokach
działania na rzecz aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych.