Życiorys Ernesta NowakaMam 48 lat i mieszkam w domu rodzinnym, w Łukowem. Od ponad 20. lat pracuję w administracji samorządowej, a obecnie służę mieszkańcom Miasta i Gminy Zagórz pełniąc funkcję Burmistrza Zagórza. Ukończyłem studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra psychologii. Jestem również absolwentem Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie których nabyłem kwalifikacje z zakresu Zarządzania Jakością w Administracji Publicznej oraz Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej. Ukończyłem również Akademię Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe -  Audyt Wewnętrzny na Uniwersytecie Rzeszowskim zdobywając uprawnienia do audytu wewnętrznego.
    Jeszcze jako radny powiatowy współorganizowałem imprezy kulturalne dla naszych mieszkańców, inicjowałem działania dotyczące rewitalizacji linii kolejowej Zagórz - Jasło. Wspierałem społeczników i ich inicjatywy. Wielokrotnie przygotowywałem dla lokalnych społeczności plany rozwoju ich małych ojczyzn, a dla rolników, organizacji społecznych i parafii opracowywałem wnioski o dotacje unijne.
Obecnie pomimo natłoku obowiązków zawodowych staram się nie zatracać społecznikowskiej wrażliwości. Na co dzień współpracuję m.in. z: lokalnymi Kołami KGW, PZŁ i PZW, jednostkami OSP, parafiami, stowarzyszeniami sportowymi, Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Społeczną Strażą Rybacką w Sanoku a także Domem Pomocy Społecznej Światło Nadziei Caritas.
    W poprzedniej kadencji pełniłem funkcję Z-cy, a obecnie jestem Przewodniczącym Zarządu Bieszczadzkiego Związku Gmin Pogranicza. Aktywnie uczestniczę w życiu wielu organizacji wspierając je finansowo, jak również  pracą społeczną, za co wielokrotnie byłem wyróżniany odznaczeniami i dyplomami uznania. Moja działalność publiczna pozwoliła mi nabrać odpowiedzialności i doświadczenia. Poznałem problemy z jakimi spotykają się mieszkańcy naszej społeczności. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki nie mają dla mnie tajemnic. Od środka poznałem mechanizmy ich funkcjonowania. Poznałem wielu ludzi, nawiązałem cenne kontakty. Pełniona przeze mnie urzędnicza służba znalazła uznanie wśród ekspertów z różnych dziedzin gospodarki i samorządu czego wyrazem stało się przyznanie mi Podkarpackiej Nagrody Samorządowej dla Najlepszego Burmistrza w Województwie Podkarpackim w 2012 r. i 2020 r. Wśród licznych odznaczeń i wyróżnień zdobytych przeze mnie w trakcie mojej wieloletniej działalności samorządowej znalazły się m.in.: srebrny medal za zasługi dla obronności kraju – Minister Obrony Narodowej, brązowy medal za zasługi dla Policji – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, medal Św. Męczennika Maksyma Gorlickiego. Postanowieniem Prezydenta RP w 2022 r. zostałem odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie nadała mi Kordelas Leśnika Polskiego, a PZW Okręg Krosno nadał Złotą Odznakę PZW za zasługi dla polskiego wędkarstwa. Otrzymałem również Brązową Odznakę Podkarpackiego ZPN za zasługi w rozwoju piłkarstwa oraz odznakę zasłużony dla Polskiego Związku Narciarskiego.
Dobra współpraca z Radą Miejską w Zagórzu, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Zagórz, dyrektorami jednostek oraz różnymi środowiskami i organizacjami społecznymi owocowała laurami w prestiżowych plebiscytach jak np. ranking pisma samorządowego „Wspólnota”, gdzie w kategorii małych miast zajęliśmy 10 miejsce w Polsce w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków unijnych w latach 2014-2019. 


Mam energię, doświadczenie i pomysł na rozwój naszej gminy, aby przez kolejne 5 lat służyć naszym mieszkańcom nie tylko poprawiając jakość życia, ale również zapewniając jej rozwój na miarę XXI wieku.