Życiorys Ernesta Nowaka

Mam 43 lat i mieszkam w domu rodzinnym, w Łukowem. Od 8 lat służę mieszkańcom Miasta i Gminy Zagórz pełniąc funkcję Burmistrza Zagórza.  Ukończyłem studia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra psychologii. Jestem również absolwentem Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie których nabyłem kwalifikacje z zakresu Zarządzania Jakością w Administracji Publicznej oraz Zarządzania Funduszami Unii Europejskiej. Ukończyłem również Akademię Liderów Samorządowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Jeszcze jako radny powiatowy współorganizowałem imprezy kulturalne dla naszych mieszkańców, inicjowałem działania dotyczące rewitalizacji linii kolejowej Zagórz - Jasło. Wspierałem społeczników i ich inicjatywy. Wielokrotnie przygotowywałem dla lokalnych społeczności plany rozwoju ich małych ojczyzn, a dla rolników, organizacji społecznych i parafii opracowywałem wnioski o dotacje unijne.
 Obecnie pomimo natłoku obowiązków zawodowych staram się nie zatracać społecznikowskiej wrażliwości. Na co dzień współpracuję m.in. z: LOP w Sanoku, lokalnymi Kołami PZŁ i PZW, jednostkami OSP, klubami sportowymi a także Podkarpacką Izbą Rolniczą. Aktywnie uczestniczę w życiu wielu organizacji wspierając je finansowo, jak również  pracą społeczną, za co wielokrotnie byłem wyróżniany odznaczeniami i dyplomami uznania. Moja działalność publiczna pozwoliła mi nabrać odpowiedzialności i doświadczenia. Poznałem problemy z jakimi spotykają się mieszkańcy naszej społeczności. Samorząd gminny, powiatowy i wojewódzki nie mają dla mnie tajemnic. Od środka poznałem mechanizmy ich funkcjonowania. Poznałem wielu ludzi, nawiązałem cenne kontakty. Pełniona przeze mnie urzędnicza służba znalazła uznanie wśród ekspertów z różnych dziedzin gospodarki i samorządu czego wyrazem stało się przyznanie mi Podkarpackiej Nagrody Samorządowej dla Najlepszego Burmistrza w Województwie Podkarpackim w 2012 r. Wśród licznych odznaczeń i wyróżnień zdobytych przeze mnie w trakcie mojej wieloletniej działalności samorządowej znalazły się m.in.: wyróżnienie dla Najlepszego Burmistrza w Województwie Podkarpackim w 2015 roku, brązowy medal za zasługi dla obronności kraju – Minister Obrony Narodowej, brązowy medal za zasługi dla Policji – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa, medal Św. Męczennika Maksyma Gorlickiego.
Dobra współpraca z Radą Miejską w Zagórzu, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Zagórz oraz różnymi środowiskami i organizacjami społecznymi owocowała laurami w prestiżowych plebiscytach, takich, jak: Solidny Partner w Biznesie – Podkarpacki Bank Spółdzielczy, III miejsce w Złotej Setce Gmin Podkarpacia w kategorii gmina miejsko-wiejska – 2012 rok, III miejsce w Złotej Setce Gmin Podkarpacia w kategorii gmina miejsko-wiejska – 2015 rok, Lider Wojewódzkiej Akcji Zbierania Śmieci 2014 (Marszałek Województwa Podkarpackiego,  Lider Regionu w kategorii „Samorząd Lokalny” – Gmina wspierająca przedsiębiorczość 2015 rok (Nowiny), Wicelider rozwoju społeczno – gospodarczego 2014 rok (Fundacja Rozwoju  Demokracji Lokalnej).
Jestem gotów aby przez kolejną 5 letnią kadencję służyć całej społeczności Miasta i Gminy Zagórz.