Daniel Dołżycki

Nazywam się Daniel Dołżycki, mam 47 lat i jestem technikiem budowlanym z zamiłowaniem do kształtowania przestrzeni, w której żyjemy.  Od 2014 roku jako gospodarz aktywnie angażuję się w rozwój Osiedla Domów Jednorodzinnych, mając na uwadze jego codzienne potrzeby. Od 2018 roku jestem Radnym Rady Miejskiej w Zagórzu, dzięki czemu poznałem  mechanizm i potrzeby lokalnej społeczności. Moje wcześniejsze zaangażowanie przyniosło konkretny postęp w postaci przebudowy dróg, budowy oraz modernizacji placów zabaw, budowy ścieżki rowerowej. Chciałbym,  aby druga kadencja była  kontynuacją owocnej służby. 

Zależy mi na rozwoju i nowych mieszkańcach poprzez uzbrojenie dodatkowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, tworzących atrakcyjne lokalizacje do życia dla rodzin. Dalsze inwestycje w ścieżki rowerowe, place zabaw i tereny rekreacyjne które będą sprzyjać aktywnemu  i zdrowemu trybowi życia.


Dążę do zrównoważonego rozwoju, łącząc rozwój z dbałością o środowisko m.in. poprzez wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii. 

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom to jedno z moich kluczowych priorytetów. Będę kontynuował pracę nad rozwijaniem infrastruktury, w tym dróg, chodników i oświetlenia ulicznego. Aktywnie współpracuje z lokalnymi służbami, aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Dążył będę do poprawy jakości edukacji i dostępu do kultury dla naszych dzieci. Wspierać będę lokalne placówki edukacyjne oraz inicjatywy kulturalne.

Postawię na rozwój naszej przychodni zdrowia poprzez:
- zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów
- przyspieszenie prac adaptacyjnych dawny budynek Policji na potrzeby SPZOZ-u. 
- pozyskanie grantów na prowadzenie badań profilaktycznych (jednostka odpowiedzialna SPZOZ w Zagórzu)
- inwestycje w programy pomagające w promocji zdrowego stylu życia. 

Szanowni Mieszkańcy, po raz kolejny proszę o zaufanie i Wasz głos w nadchodzących Wyborach Samorządowych.