Komitet Honorowy

 • Jan Baraniewicz – społecznik, były Naczelnik Sekcji Drogowej PKP w Zagórzu, Honorowy Prezes Stowarzyszenia DolinaKolejowa.pl 
 • dr Janusz Ciółkowski – specjalista alergolog dziecięcy, były Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego
 • prof. dr hab. Marcin Drąg - chemik, profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
 • Stanisław Fal – były Członek Zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej, przedsiębiorca, były Poseł na Sejm RP i wieloletni radny powiatowy
 • lek. med. Sylwia Gładysz – specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterologii, zastępca ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych SPZOZ w Sanoku
 • Robert Gołkowski - Prezes Zarządu OSP Zagórz
 • lek. med. Robert Kobiela – specjalista ortopeda, ordynator Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej SPZOZ w Sanoku
 • Dawid Lasek – prawnik i urzędnik państwowy, w latach 2016–2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Obecnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki
 • Tadeusz Majchrowicz – Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, były Zastępca Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i były Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ Solidarność 
 • Marzena Onyszkanycz – nauczyciel, kierownik artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” w Mokrem
 • Eugeniusz Paszkiewicz – Prezes OSP Poraż, wieloletni radny Gminy Zagórz, działacz społeczny
 • Jan Paszkiewicz – ekspert ds. pozyskiwania funduszy unijnych, były dyrektor PCPR w Sanoku
 • Adam Pęzioł – polityk, nauczyciel akademicki i urzędnik państwowy, wicewojewoda krośnieński, wojewoda przemyski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, wojewoda opolski i wiceminister finansów. Obecnie Dyrektor Oddziału Gazowniczego w Jaśle i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy
 • Robert Pieszczoch – Radny Rady Powiatu w Sanoku, dyrektor ODR w Boguchwale, działacz sportowy
 • dr hab. Elżbieta Przystasz – kierownik sekcji kameralistyki, wokalistyki i promocji w Państwowej Szkole Muzycznej im. W. Kossakowej.  W latach 2002 – 2020r adiunkt i kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej w Zakresie Sztuki Muzycznej w Państwowej Uczelni im. J. Grodka w Sanoku W 2012 r. objęła funkcję dyrektora Szkoły Muzycznej I st. w Dydni. Od 2020 r. zatrudniona jest na stanowisku profesora w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • lek. med. Adam Siembab – ordynator Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym SPZOZ w Sanoku i były wieloletni dyrektor tej placówki
 • dr Bogdan Rzońca – nauczyciel i samorządowiec, wojewoda krośnieński, marszałek województwa podkarpackiego I kadencji, poseł na Sejm VII i VIII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.
 • Adam Twers – działacz NSZZ Solidarność oraz wieloletni prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSPRP  w Zagórzu, Honorowy Prezes OSP Zagórz
 • Stanisław Zarzyczny – I Przewodniczący Rady Gminy, Radny Powiatu Sanockiego, i były wieloletni dyrektor SP w Łukowem i Zespołu Obsługi Szkół w Zagórzu