Bogdan Antolak

Urodzony w 1985 roku w Lesku. Wykształcenie wyższe. Z zawodu leśnik zatrudniony od 2006 roku w Nadleśnictwie Komańcza, na stanowisku podleśniczy. Członek OSP Łukowe i Koła Gospodyń Wiejskich w Łukowem oraz Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Wsi Łukowe.  W 2005 roku wybrany na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Łukowe, a w 2011 roku wybrany na Sołtysa Sołectwa Łukowe. W 2014 roku wybrany na Radnego Rady Miejskiej w Zagórzu.


Cele na Kadencję  2024 – 2029
Wykonanie wodociągu dla Sołectw Średnie Wielkie i Łukowe.
Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Zagórzu.
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.
Aktywizacja organizacji społecznych z terenu Sołectw Łukowe, Średnie Wielkie i Kalnica.
Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy.
Uruchomienie dodatkowych połączeń autobusowych. 
Zakup samochodu dla OSP Łukowe