Andrzej Jędrzejek

Nazywam się Andrzej Jędrzejek, mam 35 lat, jestem lokalnym przedsiębiorcą. 

Radnym Rady Miejskiej w Zagórzu jestem od 2018 roku. 

Startuje z okręgu nr 8 górny Czaszyn.

Program na przyszłą kadencję:

Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej

Rozbudowa Domu Strażaka

Dalsze przywracanie blasku starego kościoła (kaplicy)

Rozbudowa kanalizacji/przydomowe czyszczalnie ścieków –Brzozowiec

Budowa drogi Czaszyn – Morochów 

Zaprojektowanie i budowa drogi łączącej ul. Leśną i Brzegową

Budowa drogi szczytem "działu" do Brzozowca i Łukowego

Wykonanie projektu przebudowy drogi Tarnaw Górna – Czaszyn

Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego głównie na mniejszych ulicach

System nawadniania stadionu ze zbiornikiem i studnią głębinową.

 

W czasie mijającej kadencji zrealizowano przede wszystkim sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości za ponad 10,5 mln zł.  Zrealizowano oświetlenie uliczne ul. Leśnej, Rzecznej, Lnianej i większości Spacerowej (pozostała część tej ulicy będzie realizowana w bieżącym roku). Wykonano asfaltowanie wielu dróg m.in. ul. Łazy czy przebudowa ul. Leśnej. Gmina partycypowała w kosztach konserwacji zabytkowego kościoła w Czaszynie. Również w tym roku będą kontynuowane te prace polegające na wymianie instalacji elektrycznej i odświeżeniu wnętrza świątyni. W samym tylko 2023 roku jednostka OSP Czaszyn została doposażona sprzętem za ok. 150 000 zł (drabina, kamera termowizyjna, narzędzia hydrauliczne, system selektywnego alarmowania, detektory prądu czy wielogazowy, sprzęt wysokościowy umundurowanie specjalne i inne). Wcześnie bo w 2019 roku zakupiono samochód Mercedes Atego za kwotę 380 tyś. zł. Przygotowywana jest dokumentacja na poszerzenie drogi gminnej Czaszyn – Tarnawa Górna a także na ukończeniu na drogę Czaszyn – Morochów. Został złożony wniosek do Lasów Państwowych na dofinansowanie remontu drogi ul. Rzecznej (od mostu przez skrzyżowanie  z ul. Łazy aż do lasu, który został wyceniony na ponad 820 000 zł. Planujemy również wykonanie dokumentacji na drogę łączącą ul. Leśną z ul. Brzegową co w konsekwencji po realizacji tego traktu doprowadzi do tego, że mieszkańcy ul. Brzegowej będą mieli komfortowy szeroki dojazd do domów i zniknie problem ewentualnego dojazdu służb ratunkowych. Pozwoli też otworzyć pod zabudowę działki w tym rejonie. Również w szkole zaplanowaliśmy wiele prac modernizacyjnych. 

Należy dodać, że ostatnie lata były ciężkie nie tylko z powodu pandemii i wojny ale też dlatego, że praktycznie nie mieliśmy do dyspozycji środków unijnych, co znacząco wpływało na możliwości rozwoju. Przed nami wiele zadań np. rozbudowa Domu Kultury, która to dokumentacja jest gotowa jak również kilka innych i czekają na spodziewane otwarcie do aplikacji środków zewnętrznych głównie unijnych. Wiele mniejszych inwestycji, których nie sposób tu wymienić wszystkich zostało wykonanych w mijającej kadencji. W bliskiej perspektywie czasu dostępne będą środki z Krajowego Programu Odbudowy, które umożliwią realizację wielu naszych inwestycji. Chcemy pracować dla lepszego komfortu życia naszych mieszkańców.