Kamil Batruch

Mam 31 lat i od 2015 roku pełnię funkcję sołtysa w  naszej miejscowości. Ubiegam się o mandat radnego aby lepiej realizować działania, które zaplanowałem startując w wyborach 9 lat temu. 
Wierzę, że będąc radnym mogę mieć większy wpływ na prace urzędu i funkcjonowanie naszej gminy. 
Uważam, że moja współpraca z innymi członkami rady pozwoli na zoptymalizowanie wydatków gminy oraz zwiększenie wpływów do budżetu miasta i gminy Zagórz, nie przez podnoszenie podatków lub innych opłat, lecz przez dążenie do osiągnięcia jak najwyższego poziomu samowystarczalności energetycznej, dalszej racjonalizacji wydatkowania środków publicznych. Poprawa efektywności pracy Urzędu Miasta i Gminy Zagórz m.in. poprzez kontynuacje cyfryzacji urzędu. 
Praca na rzecz naszej gminy to jeden z postawionych przeze mnie celów w życiu:
W ostatnich latach moja współpraca z pracownikami Gminy i obecnym Burmistrzem, Panem Ernestem Nowakiem przyniosła wiele dobrych rozwiązań o czym świadczy znaczna (choć wciąż mocno potrzebna) poprawa infrastruktury drogowej, budowa remizy strażackiej wraz z remontem głównej sali czy prace przy ścieżce rowerowej Velo San.
Dzięki zaangażowaniu Burmistrza Zagórza, Rady Sołeckiej, Prezesa OSP Zahutyń udało się zrealizować nasz postulat dotyczący kompleksowej przebudowy i poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 84. 
Dzięki ścisłej współpracy z Mieszkańcami, Koleżanką Radną Anetą Szczepek, Burmistrzem Zagórza, oraz przy dużym zaangażowaniu Jerzego Zuby - Przewodniczącego Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Sanockiego udało się odrzucić najbardziej destrukcyjny dla mieszkańców Zahutynia wariant przebiegu II etapu budowy obwodnicy Sanoka. 
Przy współpracy z OSP Zahutyń i KGW których jestem aktywnym członkiem udało się również lepiej wyposażyć kuchnię w Domu Ludowym oraz wyremontować jego hol.
Oprócz działalności samorządowej wspólnie z innymi mieszkańcami Zahutynia prowadzę stowarzyszenie „Aktywny Zahutyń”, które  ma na swoim koncie sukcesy w lokalnych działaniach.
Jestem także prezesem klubu sportowego LKS Juventus Poraż. 
W nadchodzącej kadencji chciałbym skoncentrować się na celach takich, jak:
Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Zahutyń
Poprawa i przebudowa dróg na terenie naszego sołectwa
Kontynuacja modernizacji zaplecza kuchennego w Domu Ludowym wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na obiekty rekreacyjne 
Proszę o pomoc w  realizacji moich celów przez oddanie na mnie głosu w wyborach 7 kwietnia! 
Liczę na was dzisiaj żebyście mogli liczyć na mnie jutro.