Krzysztof Wasylik

Krzysztof Piotr Wasylik

Wykształcenie  - średnie

Prywatnie mąż i ojciec (dwóch synów) 

Zawodowo praca w ZPD NOWY STYL w Rzepedzi

Druh w OSP MOKRE zawsze gotowy pomagać tym, którzy pomocy potrzebują 

Członek miejscowego Zespołu Pieśni i Tańca „Osławiany” z dumą prezentujący w kraju i zagranicą walory kulturalne naszego regionu 

Motto:
Uczciwość i rzetelność 

 Zrealizowane tematy:

- budowa drogi gminnej nr 117488 w kierunku Zawadki Morochowskiej

- budowa zatoki parkingowej wraz z altaną przy budynku Domu Strażaka w Mokrem 

- sporządzenie dokumentacji termomodernizacji budynku szkoły

- projekt sieć kanalizacji sanitarnej dla  miejscowości Mokre i Morochów (w trakcie realizacji)

- dokumentacja budowy drogi Morochów – Czaszyn 

Tematy do zrealizowania 

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mokrem i Morochowie 

- budowa drogi gminnej Morochów - Czaszyn

- termomodernizacja budynku szkoły 

- wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej 

- modernizacja oświetlenia drogowego (w trakcie realizacji)

- budowa instalacji energii odnawialnej dla budynków użytku publicznego w Mokrem i Morochowie.

- remont drogi powiatowej (we współpracy z Powiatem Sanockim) biegnącej przez Morochów i Mokre 

- dodatkowe kursy autobusów

- modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Morochowie

-