Tomasz Pyrć

Lat 55. Wykształcenie średnie - ogólnokształcące. Żonaty od 31 lat. Żona Agnieszka, córka Magdalena lat 21 i syn Maciej lat 29. Jestem od urodzenia związany z Zagórzem. Jak większość zagórzan wywodzę się z rodziny o wielopokoleniowych, kolejarskich tradycjach. Od wielu lat działam na niwie społecznej i samorządowej. Doskonale znam problemy i bolączki Mieszkańców mojego osiedla oraz kwestie jak te problemy rozwiązać.

Jako radny Rady Miejskiej w Zagórzu w mijającej kadencji przyczyniłem się do realizacji takich inicjatyw jak:

budowa oświetlenia na ul. Promenada

przebudowa parkingu przy budynku Poczty Polskiej

budowa kaplicy cmentarnej

adaptację ruin zespołu klasztornego Karmelitów Bosych na Centrum Kultury Foresterium w Zagórzu

kapitalny remont drogi na ul. Młynarskiej

remont parkingu przy Ośrodku Zdrowia w Zagórzu

remont kapitalny ul. Leśnej i Szkolnej (parking przy SP 1 im. Św. Kazimierza)

generalny remont ul. Ludowej i ul. Konarskiego

Mój program wyborczy na lata 2024 - 2029 obejmuje:

generalną przebudowę drogi oraz oświetlenia na ul. Kolejowej i ul. Szerokiej

budowa oświetlenia na ul. 3 Maja (projekt gotowy)

remont kapitalny sali gimnastycznej w SP 1 im. Św. Kazimierza w Zagórzu

poprawienie infrastruktury sportowej na Zespole Skoczni Narciarskich (Zakucie)

zagospodarowanie terenów gminnych pod rekreację na prawym brzegu Osławy za płytami (dawny teren boiska piłkarskiego)

  • pozyskanie miejsca i środków niezbędnych do budowy łowiska wędkarskiego wraz z infrastrukturą turystyczną na potrzeby koła PZW Zagórz.