Maciej Śliwka

Maciej Śliwka - ŻYCIORYS
Maciej Śliwka – lat 45, szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci. Rodowity mieszkaniec Tarnawy Dolnej. Pracownik firmy Pass Polska Sp. z o.o.. Interesuję się  ekologią, motoryzacją, sportem i rekreacją. Do tej pory nie ubiegałem się o pełnienie funkcji samorządowych, jednak stwierdziłem, że czas coś zmienić. Uważam, że samorząd to nie przywilej, lecz służba na rzecz lokalnej społeczności. Jestem głęboko przekonany, że proponowane przeze mnie zadania są niezbędne do długofalowego rozwoju Tarnawy Dolnej i całej Gminy Zagórz. Będą one możliwe do zrealizowania przy wsparciu i współpracy nas wszystkich, całej społeczności lokalnej. To wyzwanie, trud i odpowiedzialność, które jestem gotowy podjąć dla Was.

Program wyborczy – Maciej Śliwka
Jako Radny Rady Miejskiej w Zagórzu  skupię się na:
1. Działaniu na rzecz wzrostu bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców poprzez:
Remont dróg gminnych,
Montaż barier ochronnych w miejscach, które tego wymagają,
Kontynuację budowa oświetlenia ulicznego,
Montaż podjazdów dla osób niepełnosprawnych
2. Działaniu na rzecz kontynuacji budowy sieci wodociągowej na terenie miejscowości Tarnawa Dolna. Brak dostępu do wody uzdatnionej spowodował stagnację Świetlicy Wiejskiej. W latach ubiegłych zostały poniesione koszty kapitalnego remontu obiektu, który z powodu braku dostępu do wody zdatnej do picia nie jest dochodowy. Najwyższy czas to zmienić.
3. Będę wnioskował do organów odpowiedzialnych za regulację linii brzegowych cieków wodnych o wykonanie umocnienia brzegów potoku Tarnawka przy drodze gminnej numer 905 oraz założenie barier ochronnych oddzielających strome brzegi rzeki od drogi gminnej  m.in. poniżej działek o numerze 898 i 900.
4. Chciałbym przy współdziałaniu z Radą Sołecką i mieszkańcami Tarnawy Dolnej wyznaczyć punkty widokowe zlokalizowane  przy uczęszczanych ścieżkach spacerowych i/lub  brzegu rzeki Osławy w których można umieścić ławeczki będące miejscem odpoczynku połączonego z podziwianiem pięknych widoków dla spacerowiczów i ich dzieci.
5. Działaniu na rzecz „dobrej edukacji” poprzez:
Zwiększenie dostępności opieki dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Podejmę  działania na rzecz stworzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej samorządowej placówki przedszkolnej.
Uruchomienie aktywności świetlic wiejskich skupiających dzieci i młodzież w czasie wolnym. Zobowiązuję się wspierać inicjatywy społeczne, których celem jest organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
6. Działaniu na rzecz stworzenia platformy internetowej -np. pt. : „Aktywny Obywatel” umożliwiający szybki przepływ informacji pomiędzy mieszkańcami, sołectwem i samorządem gminnym .
7. Budowa boisk typu "Orlik" o sztucznej nawierzchni wraz z placem zabaw przy Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej.